неделя, 22 ноември 2020 г.

Какво ни отговори г-жа националният омбудсман?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРИЗИВ ЗА ДИСКУСИЯ, НАСТОЙЧИВО ПОСТАВЯЩ ПРЕДЕЛНО ВАЖНИЯ ВЪПРОС „КОЙ Е ВЕРНИЯТ НАЧИН ЗА ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЛОСОФИЯ?”

До г-жа Стоянка Анастасова, Директор на ПГЕЕ – Пловдив До г-жа Ангелина Шикова, преподавателка по Философски цикъл в ПГЕЕ – Пловдив До г-жа ...